Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest uznana za jedną z najlepszych uczelni technicznych

Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Początków powstania tej uczelni można doszukiwać się w 1910 roku. Wcześniej nie nosiła ona miana Politechniki Wrocławskiej natomiast Wyższej Szkoły Technicznej. Dopiero później doszło do jej przekształcenia. Czytaj dalej “Politechnika Wrocławska jest uznana za jedną z najlepszych uczelni technicznych”